ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

ทัวร์ตลาดน้ำดำเนิน กาญจนบุรี วัดเสือ 1 วัน เที่ยวตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก

ทัวร์ตลาดน้ำ กาญจนบุรี วัดเสือ หลวงตามหาบัว วันเดียว เที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน พร้อมอาหารกลางวัน  
" แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กับ ทัวร์กาญจนบุรี ใน ทริปท่องเที่ยวนี้ : สุสานสัมพันธมิตร - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - น้ำตกไทรโยคน้อย - วัดเสือ หลวงตามหาบัว "
โปรแกรมทัวร์ตลาดน้ำ กาญจนบุรี  วัดเสือ 1 วัน
06:30 น. รถตู้ รับ ณ ที่ จุดนัดพบ กรุงเทพมหานคร แล้ว มุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็น แหล่งท่องเที่ยว ยอดฮิต ของคนไทย และ ต่างชาติ อีกสถานที่หนึ่งที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ภาพของบรรดาแม่ค้า บนเรือขายของ ที่เต็มไปด้วยสินค้า เ่ช่นผลไม้ ผัก อาหารการกิน หลาย ๆ ลำมารวมกัน มันช่างสวยงาม ตามวิถีชาวคลอง การเป็นอยู่ของไทยมานมนานจนถึงปัจจุบัน

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี

08.30 น. แวะเยี่ยมชมการ ผลิตน้ำตาลสด ชมการสาธิตการผลิดน้ำตาลสด ชุมชน หลังจากนั้น พาท่านล่องเรือ ชมวิถีชีวิต การเป็นอยู่ ชุมชนริมน้ำ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
10:30 น. ออกจาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นำพาท่านเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 แห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อาทิเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่าย เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยนั้น นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆของเก่า เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เครื่องประดับ เพชร พลอย

 พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  กาญจนบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อาทิเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่าย เหตุการณ์ต่าง ๆ

หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้ว เราจะนำพาท่านไปยัง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ห่างกันนัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้าม แม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้าง สะพานแม่น้ำแคว ขึ้นมาเพื่่อข้าม แม่น้ำแคว แห่งนี้

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ห่างกันนัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้าม แม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้าง สะพานแม่น้ำแคว ขึ้นมาเพื่่อข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้

14.45 น. เยี่ยมชม วัดเสือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( Tiger Temple ) วัดเสือ กาญจบุรี เป็น แหล่งท่องเที่ยว แห่งหนึ่งใน กาญจบุรี ที่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ อยากจะมา สัมผัส กับ เสือ ตัวเป็น ๆ ณ วัดเสือ ภายใต้โครงการ "บ้านใหม่-ให้เสือ และได้มีการ อนุรักษ์เสือโคร่งอินโดจีน เกาะเสือ บนเนื้อที่  30 ไร่ ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แห่งนี้ ท่านสามารถ ถ่ายรูปกับเสือ โดยให้เจ้าหน้าของวัด ช่วยเป็นตากล้อง ช่วยถ่ายรูป กับเสือ ได้ตลอด

วัดเสือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( Tiger Temple ) วัดเสือ กาญจบุรี เป็น แหล่งท่องเที่ยว แห่งหนึ่งใน กาญจบุรี ที่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ อยากจะมา สัมผัส กับ เสือ ตัวเป็น ๆ ณ วัดเสือ ภายใต้โครงการ "บ้านใหม่-ให้เสือ และได้มีการ อนุรักษ์เสือโคร่งอินโดจีน เกาะเสือ บนเนื้อที่  30 ไร่ ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วีดีโอ ท่องเที่ยว ทัวร์วัดเสือ

15.00 น. เดินทางออกจาก วัดเสือ
18:00 น. โดยประมาณ เดินทาง ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ.
ราคา 2,400 บาท / ท่าน
ราคานี้ได้รวม :
- ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ตาม โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
- อาหารกลางวัน
- ค่าเรือ เที่ยวชมตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก
- มัคคุเทศก์ นำเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมค่าเข้า วัดเสือ
- รถนำเที่ยว ตามรายการทัวร์

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS